Zajęcia z łyżwiarstwa

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z ŁYŻWIARSTWA

OBSZAR NR 5

Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci klas I – II, które poznają podstawowe umiejętności jazdy na łyżwach. Nauką objęta jest grupa ok. 40 chętnych dzieci ( dziewczęta i chłopcy ) o bardzo zróżnicowanym stopniu zaawansowania technicznego, od początkujących do posiadających już niezłe umiejętności. Zajęcia odbywają się na lodowisku krytym dwa razy w tygodniu: w poniedziałki dla klas drugich, a w środy dla klas pierwszych. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach i czynią duże postępy pozwalające większości z nich czerpać przyjemność z jazdy na łyżwach.

W okresie zimowym dodatkową formą popularyzowania łyżwiarstwa jest tzw. „Sobotnia szkółka łyżwiarska”. Zajęcia szkółki odbywają się na odkrytym torze lodowym.

Ta forma z kolei to próba uaktywnienia rodziców i ich pociech poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu na lodzie. Cieszy się ona coraz większą popularnością, a liczba chętnych osób systematycznie rośnie. Zajęcia sobotniej szkółki łyżwiarskiej są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczniów ( I – VI ) oraz rodziców. Oba rodzaje zajęć prowadzi nauczyciel wf, a równocześnie trener łyżwiarstwa p. Marek Drwięga.