Lekcja wychowania fizycznego

Lekcja wychowania fizycznego

  Obszar nr 1

W naszej szkole uczniowie systematycznie i aktywnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego. Nauczyciele starają się, aby zajęcia były ciekawe i rozwijały nie tylko ich sprawność fizyczną, ale również pomysłowość i inwencję twórczą.

Jedna z takich lekcji odbyła się 21.02.2014r. w klasie 4b. Tematem było pokonywanie toru przeszkód, który wcześniej był budowany przez uczniów podzielonych na grupy. Cele lekcji były następujące: umiejętność organizowania bezpiecznego miejsca ćwiczeń, umiejętność pokonywanie toru przeszkód, wiedza w zakresie zasad budowania toru przeszkód, współpraca i współdziałanie w grupie.

W części wstępnej po zbiórce i podaniu celów lekcji, uczniowie wykonywali ćwiczenia przygotowujące organizm do wysiłku. Po elementach biegowych, dzieci wykonywały ćwiczenia kształtujące. Następnie uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza grupa miała za zadanie ułożyć, a następnie pokonywać tor przeszkód. Druga grupa ćwiczyła elementy unihokeja, a mianowicie prowadzenie piłeczki i strzały na bramkę. Trzecia grupa rzucała piłkami do kosza z miejsca bądź po kozłowaniu. Wszystkie zespoły wykonywały ćwiczenia na każdej stacji. W części końcowej dzieci kreśliły na podłodze swoje imiona prawą i lewą nogą. Lekcja zakończyła się omówieniem i oceną pracy uczniów.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do realizacji podanych zadań. Budowanie toru przeszkód nie sprawiało im trudności i szybko się z nim uporali. Starali się wykorzystać wszystkie dostępne elementy, co nie zawsze korzystnie wpływało na tempo pokonywania i atrakcyjność toru przeszkód. Zajęcia takie dostarczają dzieciom wiele pozytywnych emocji, pozwalają wykorzystywać wiedzę w praktyce i aktywizują do pracy. Lekcję przeprowadziła nauczycielka wychowania fizycznego p. Anna Kusior.

Scenariusz lekcji - pobierz