Warunki ubezpieczenia

Informacja o warunkach ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w firmie InterRisk.

Przypominamy, że ubezpieczenie dziecka jest całkowicie dobrowolne.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - pobierz

 


Informacja o warunkach ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz w 2017/2018 w GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

Niezbędne informacje przy zgłoszeniu szkody - pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - pobierz

Szczegółowe informacje są dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły.