Pierwsze uczniowskie doświadczenie

W naszej szkole jest realizowany Ponadregionalny Projekt Edukacyjny pt.„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

W projekcie biorą udział uczniowie klas pierwszych, którzy dzięki temu mają  możliwość rozwijania własnego potencjału intelektualnego oraz poszerzania zainteresowań. Udział w projekcie buduje motywację do nauki, daje szanse  lepszego startu szkolnego, stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka. Uczniowie otrzymali zestawy środków dydaktycznych o wartości ponad 8 tysięcy złotych. Projekt realizowany jest w trzech etapach. Każdy kończy się pokazem umiejętności dzieci.

Pierwszy etap projektu uczniowie klasy pierwszej d realizowali pod kierunkiem Zofii Kulpińskiej w terminie  od 01.04.09 r. do 31.12.09 r. Korzystając z pomocy dydaktycznych, zgromadzonych w trzech ośrodkach zainteresowań, rozwijali kompetencje kluczowe, zdolności i zainteresowania. Zwiedzali Muzeum Historyczne, cerkiew, pracownię ikon. Brali m.in. udział w wycieczkach przyrodniczych, prezentacjach multimedialnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.  Poznawali wybrane kraje Unii Europejskiej. Uczestniczyli w zabawach z językiem francuskim i niemieckim oraz w zajęciach tanecznych w Sanockim Domu Kultury.

Pierwszy etap projektu zakończył się pokazem efektów pracy dzieci. W pierwszej jego części uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności, a w drugiej przedstawili „Jasełka na wesoło”. Na pokaz zostali zaproszeni  rodzice, nauczyciele, uczniowie i dyrekcja szkoły. Uczestnicy uroczystości mogli również obejrzeć wystawkę prac dzieci.

Na zakończenie nastąpiło przekazanie środków dydaktycznych uczniom klasy pierwszej, którzy będą realizować następny etap projektu pod kierunkiem pani Ewy Żywot.