Ogłoszenie

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów!

          W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty, który rozpocznie się  w przypadku braku porozumienia między rządem a związkami zawodowymi, uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, przekazane zostały wszystkim Rodzicom i Opiekunom poprzez e-dziennik.

W czasie strajku, począwszy od 8.04.2019., zawieszona będzie realizacja podstawy programowej. Szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

W przypadku porozumienia i odwołania strajku, organizacja pracy szkoły będzie przebiegać zgodnie z planem.

Za pomocą e-dziennika Rodzice i Opiekunowie będą informowani na bieżąco o wszelkich zmianach.

Informacje można uzyskać również telefonicznie w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00

Z wyrazami szacunku

Lidia Mackiewicz-Adamska