Dobre praktyki TIK

Wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły korzystają z następującej bazy:

Szkoła jest wyposażona w dwie pracownie komputerowe, w której znajdują się:

 1. Komputer serwer Actina A – 2 szt.
 2. Komputer uczniowski (stacja robocza) Actina Sierra – 18 sztuk.
 3. Komputer z nagrywarka DVD, Actina Sierra – 2 sztuki.
 4. Skaner A 4 HP Company Scan Jet 3800 – 2 sztuki.
 5. Drukarka sieciowa laserowa HP Laser Jet P2015n – 2 sztuki.
 6. Komputer przenosny Dell Inc Latitude D531 – 2 szt.
 7. Wideoprojektor Beng Corporation Ltd: MP 620c – 2 sztuki.
 8. Monitor LCD LG L 192Ws –SF – 22 sztuki
 9. Zestawy komputerowe różnych  (stacje robocze i monitory) – 8 sztuk.

W szkole jest również inny sprzęt komputerowy w salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim:

Monitory - 13 sztuk, komputery – 13 sztuk, wideoprojektor - 3 sztuki, skaner 1 sztuka, drukarki – 4 sztuki, tablice interaktywne – 2 sztuki, laptopy – 3 sztuki, netebooki - 2 sztuki, tablica mobilna MOB/View - 2 sztuki, projektory multimedialne - 2 sztuki oraz pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej.

Efekty naszej pracy:

Krystyna Łopatowska

 • Prowadzenie zajęć w ramach „Otwartej Pracowni Komputerowej” – w czasie którym uczniowie mogli wykorzystać oprogramowanie, uzupełniając wiadomości i umiejętności z informatyki, przygotowywać referaty wyszukując informacje oraz korzystać z właściwych gier pod kontrolą nauczyciela.
 • Prowadzenie zajęć w klasach „zerowych” – wprowadzanie w bezpieczny świat komputera.
 • Udział w konkursie klas I –III organizowanym przez warszawską szkołę podstawową (bajki, ptaki i ssaki polskie).
 • W ramach edukacji multimedialnej tworzenie prezentacji – np.„Kraje Unii Europejskiej”, „Rok 2012 - rokiem Korczaka”.
 • Wykorzystanie komputerów w przygotowywaniu gazetek klasowych, uroczystości szkolnych.
 • Udział w konferencji w Czudcu dot. prowadzenia pracowni komputerowych -2008 r.
Henryka Komenda 
Od 2008 r uczestniczy w zajęciach Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (ATIK) organizowanym przez PCEN w Rzeszowie oraz doradcę metodycznego Piotra Ożarskiego: 
 • Rok szkolny 2008/2009 – 36 godz. Rok szkolny 2009/2010 – 30 godz.
 • Rok szkolny 2010/2011 - 26 godz
 • Rok szkolny 2011/2012 (w trakcie)
 1. „Narzędzia internetowe na lekcjach i w pracy projektowej” - Konferencja i warsztaty komputerowe (Zastosowanie i praca z kreatorami: filmów rysunkowych, komiksów, puzzli, map mentalnych, avatarów, podpisów pod filmami, multimedialnych prezentacji internetowych, plakatów, osi czasu i multimedialnych materiałów do pracy projektowej). – PCEN w Rzeszowie (5 godz.)
 2. „Rok Szkoły z Pasją – Nauczyciel z pasją” – PCEN w Rzeszowie (2 godz.)
W konferencjach i warsztatach dotyczących technologii informacyjnej organizowanych przez CDN w Sanoku. 
Rok szkolny 2011/2012 
 1. „Edukacja.Helion.pl 2.0. Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki” – CDN Sanok (3 godz.)
 2. „E- learning w edukacji szkolnej” – warsztaty i e-learning – CDN Sanok (5 godz.)
 3. „Scholaris – narzędzie pracy nauczyciela” – CDN Sanok (5 godz.)
 4. Zabawki politechniczne w edukacji szkolnej. Robot Lego Mindstorms NXT 2.0 (4 godz.)
 5. Tworzenie prezentacji multimedialnych Power Point dla potrzeb przedmiotów technicznych – 2 godz.

Rok szkolny 2011/2012

 1. Jak zachęcić uczniów do pracy metodą projektu na lekcjach informatyki? (2 godz.)
 2. Nauczanie hybrydowe w oparciu o serwis http://edukacja.helion.pl i podręczniki Informatyka Europejczyka w nowej podstawie programowej (2 godz.)

Uczestnictwo w I Kongresie Polskiej Edukacji oraz praca w grupie „Nowoczesne technologie”.

Ukończony kurs specjalistyczny „Administrowanie sieciami komputerowymi” na Uniwersytecie Rzeszowskim wydział Matematyczno - Przyrodniczy i uzyskanie certyfikatu Microsoft IT Academy Programme.

Certyfikat ukończenia kursu internetowego „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – mit czy rzeczywistość” organizowany przez Niepubliczną Placówkę Oświatową EDUCO w Warszawie.

Kurs „Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej” Moduł I i II organizowany przez Centrum Szkolenia Nauczycieli COMBIDATA.

Konferencje, szkolenia i warsztaty:

 1. Yongcoder - platforma nowoczesnego nauczania algorytmicznego myślenia i programowania (7.02.2011 r. PCEN (2godz.)
 2. Projekt IT Problem czy konieczność? (16.03.2011 r. PCEN – 6 godz.)
 3. Praktyczna konfiguracja platformy e – learningowej MOODLE na serwerach SBS 2003 MEN dostarczonej w latach 2004-2008 ( PCEN – 17.04.2009 r. 4 godz.)
 4. Warsztat metodyczny dla nauczycieli informatyki (27.03.2009 r. – 2 godz. Wydawnictwo szkolne PWN).
 5. Nowoczesne technologie w procesie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (PCEN - 6 godz.)

Konkursy:

Od 2008 roku organizacja konkursu „Mistrz Klawiatury”

Udział w konkursie informatycznym „Z myszka za pan brat” organizowanym przez Gimnazjum nr 3 w Sanoku w roku szklonym 2011/2012 (II miejsce)

Inne:

Organizowanie zająć otwarta pracownia komputerowa od 2003 r.

Korzystanie z Tablicy interaktywnej.

Pomoc innym nauczycielom w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem pracowni komputerowej.

Zajęcia w czasie wakacji dla uczniów 2010 r. – Tworzenie prezentacji multimedialnych (5 godz.)

Wojciech Stawarczyk

Ukończone kursy i ich wykorzystanie w nauczaniu informatyki oraz zastosowanie ich w ramach edukacji interdyscyplinarnej

 1. Ukończony kurs specjalistyczny „Administrowanie sieciami komputerowymi” -  integracja 2 pracowni komputerowych
 2. Nauczyciel szachów
 • e-learning – prowadzenie przez 6 lat nauczania szachów w oparciu o przygotowaną samodzielnie platformę e-learningową – internetowe nauczanie gry w szachy połączone z konkursami szkolnymi „Mistrz łamigłówek szachowych”
 • organizowanie i prowadzenie turniejów szachowych związane z obsługą specjalistycznych programów turniejowych
 • efektem opisanych wyżej działań jest w obecnym roku 9 miejsce szkolnej drużyny szachowej w Wojewódzkich Igrzyszkach Młodzieży Szkolnej
 • 5 uczniów awansowało do wojewódzkiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach Indywidualnych
 • 22 uczniów aktywnie rozwija swoje pasje doskonaląc technikę gry w szachy
 • 14 uczniów uzyskało w bieżacym roku wyższe kategorie szachowe ( w tym 6 – III kategorię szachową)

Wykorzystanie platformy eTwinning – współpraca międzynarodowa szkół – 3 szkolenia – realizacja 3 projektów eTwinning

 • Sing together – we współpracy ze szkołą w Woterford (Irlandia) – uczestniczyło 28 uczniów – osiągniecie eTwinning label
 • Folklore – we współpracy ze szkołą w Woterford (Irlandia) – uczestniczyło 56 uczniów – osiągnięcia: National Quality Label, Europen Quality Label, III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt”
 • Whole world reads the same stories – we współpracy ze szkołami w Turcji, Irlandii, Grecji, Rumunii, Słowenii - uczestniczyło 120 uczniów – osiągnięcia: National Quality Label, Europen Quality Label – projekt nie mógł startować w krajowym konkursie z uwagi na roczny okres karencji dla nagrodzonego w poprzednim konkursie nauczyciela

Ogólnopolskie konkursy informatyczne

 • wyróżnienie dla uczennicy klasy III w ogólnopolskim konkursie „Z komputerem za pan brat”
Szkolenie ogranizowane przez OKE – Sprawdzian – 5 kolejnych lat
 • prowadzenie przez 5 kolejnych lat szkoleń dla: rady Pedagogicznej, rodziców oraz uczniów związanych z przygotowaniem do Sprawdzianu po klasie szóstej
 • Udział i prowadzenie prezentacji multimedialnej na zaproszenie KO Rzeszów w czasie konferencji – Współpraca Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi