Od grosika do złotówki

Banner grosik

 

Od grosika do złotówki

Nowy projekt dla klas II – „Od grosika do złotówki” Od grudnia 2013 roku nauczyciele, uczniowie oraz rodzice realizują Projekt „Od grosika do złotówki”. Projekt ten przygotowany został przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a sponsorowany przez Fundację Kronenberga przy City Handlowy,oraz Fundację PZU.

Program „Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów klas II był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Podejmowane w ramach Programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, a stawiane dzieciom zadania umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze.

Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do realizacji zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno - etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno- techniczną.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności.

Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. Porozmawiaj ze mną, czy reklama ma wpływ na nasze zakupy.

W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów.

Życzymy wszystkim uczestnikom Projektu owocnych „Grosikowych wędrówek”po świecie finansów!