Szkoła Współpracy

Szkoła Współpracy

29 maja 2014 r. w Rzeszowie odbyły się 2. zajęcia warsztatowe w ramach realizowanego przez nasze szkolne środowisko projektu „Szkoła Współpracy”. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Małgorzata Chrobak i Lidia Mackiewicz-Adamska, przedstawiciel Rady Rodziców p. Jakub Osika, oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Daria Wojtowicz i Karina Dymnicka.

Czytaj więcej...

Debata uczniowska

Sprawozdanie z debaty ucziowskiej.

  1. Miejsce szkolenia - Rzeszów.
  2. Szkoła- Podstawowa.
  3. Grupa - Uczniowie.
  4. Nazwisko i imię prowadzących debatę - Karina Dymnicka i Daria Wojtowicz.
  5. Jak zapraszaliście - Zapraszaliśmy poprzez rozwieszenie plakatów na drzwiach wszystkich klas, oraz odczytane zostały zaproszenia we wszystkich klasach.
  6. Kiedy była debata - Debata odbyła się 5.03.2014 r. o godzinie 14.30 w sali numer 14.
  7. Ile przyszło osób - Przyszło 20 osób - przedstawiciele poszczególnych klas.

Czytaj więcej...

Debata nauczycieli

Wnioski z debaty nauczycieli przeprowadzonej w ramach projektu:

"Szkoła współpracy .Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Jak jest w naszej szkole?

Nasza szkoła jest: bezpieczna i przyjazna dla uczniów i rodziców, pracuje w niej nowatorska i wykwalifikowana kadra. Relacje: nauczyciele - uczniowie - rodzice są prawidłowe, ale w niektórych przypadkach zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły odbierane jest jako niewystarczające. W indywidualnych przypadkach zauważalny jest brak kompetencji wychowawczych rodziców, a towarzyszy temu roszczeniowy stosunek do szkoły i nauczycieli. Nie mniej jednak rodzice wspomagają nauczycieli np. w takich działaniach jak: sprawy wychowawcze, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych ( wycieczki, wigilie klasowe itp.), pomoc w zakresie wyposażenia szkoły.

Czytaj więcej...

Prace na patio

W dniu dzisiejszym, kolejny już dzień Rodzice uczniów naszej szkoły porządkowali stare, zniszczone patio. Akcja prowadzona jest w ramach Szkoły Współpracy.

Czytaj więcej...

Kolejny dzień prac na patio

Dzisiaj, kolejny już dzień, trwały prace przy odgruzowywaniu patio. Pomimo nie najlepszej pogody rodzice przyszli aby pomóc szkole przygotować dla dzieci „zielone podwórko” na patio.

Akcja prowadzona jest w ramach akcji „Szkoła Współpracy”.

Serdecznie dziękujemy za wykonane prace.

Czytaj więcej...