Język ukraiński

Inauguracja Roku Szkolnego

Dnia 12 września 2015 r. uczniowie, rodzice, katecheci, nauczyciele, dyrekcja SP nr 1 w Sanoku, zainaugurowali nowy rok szkolny w Międzyszkolnym Zespole Nauczania Języka Ukraińskiego, Kultury, Religii Grekokatolickiej i Prawosławnej.

Czytaj więcej...

Język ukraiński

 

Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego,

Religii Prawosławnej i Religii Grekokatolickiej.

 

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Bronisława Prugara - Ketlinga funkcjonuje od 1996 r.  Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego, Religii Prawosławnej i Religii Grekokatolickiej.

 

Uczniami zespołu są dzieci i młodzież z Sanoka i powiatu sanockiego, którzy dzięki uczestnictwu w zajęciach, uroczystościach  i imprezach  organizowanych przez nauczycieli wspólnie ze Związkiem  Ukraińców w Polsce mają możliwość podtrzymania poczucia własnej tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.


 

Kadra:

mgr Marianna Jara - język ukraiński

ks. Jan Antonowicz - religia prawosławna

ks. Roman Kiłyk - religia grekokatolicka

 

 

Akademia w Mokrem

2 marca 2014 r. w Mokrem odbyła się z akademia z okazji 200. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki.

W akademii udział wzięli uczniowie Międzyszkolnego Zespołu nauczania Języka Ukraińskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku.

Zdjęcia wykonał ks. Julian Felenczak.

Konkurs języka ukraińskiego

Aleksandra Marczak została laureatka kuratoryjnego konkursu z języka ukraińskiego.

Jest to uczennica starszej grupy języka ukraińskiego w Międzyszkolnym Zespole nauczania Języka Ukraińskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku.

Gratulujemy!

Jasełka w cerkwi w Sanoku

Jasełka - w j.u. WERTEP - to spektakl - miniatura w wykonaniu uczniów Międzyszkolnego Zespołu Nauczania języka Ukraińskiego przy SP nr1 w SANOKU.

Czytaj więcej...