AKCJA „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE“

logo1

Nasza Szkoła przystąpiła w akcji „Ćwiczyć każdy może“ organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organem wspierającym Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szkoła podejmuje działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole

  1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
  2. Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2)
  3. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
  4. Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli wf (obszar nr 4)
  5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Ruch poza szkołą

  1. Zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)
  2. Zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
  3. Aktywność z udziałem rodziny ( obszar nr8)
  4. Aktywny wypoczynek (obszar nr 9).

Wszystkie te działania promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Zachęcamy uczniów do włączenia się do akcji i podnoszenia własnej sprawności fizycznej.

Jesteśmy już ujęci na mapie Polski, pokazującej liczbę szkół zarejestrowanych do akcji na terenie całego kraju Jeśli spełnimy wszelkie wymogi otrzymamy certyfikat „Szkoła w ruchu“. Aby to osiągnąć należy zrealizować określone zadania, a dokumentację( opisy zadań, zdjęcia, filmy, skany dokumentów) zamieścić na ogólnodostępnej stronie internetowej np. stronie szkoły, portalu społecznościowym, itp.

O akcji można przeczytać na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl.

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ wymagane będą oświadczenia o możliwości wykorzystania wizerunku dziecka na potrzeby akcji.