Szkoła Współpracy

szkwspolp„SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Uczniowie i rodzice kapitałem

społecznym nowoczesnej szkoły” – to nowy ogólnopolski systemowy projekt MEN.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do tego projektu.

Projekt będzie realizowany do lutego 2015 r. i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest wprowadzanie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.  Zapraszamy na stronę http://szkolawspolpracy.pl/