Nauka Pływania

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Z NAUKI PŁYWANIA

OBSZAR NR 5

Nasza szkoła ma bardzo dobrą lokalizacje względem obiektów sportowych. Wykorzystując bliskość basenu MOSiR prowadzimy systematyczne zajęcia z pływania dla chętnych uczniów z klas I-III.

Cotygodniowe lekcje prowadzone są w 6 grupach i cieszą się sporym zainteresowaniem (zależnym od pory roku). Obejmują w sumie ponad 120 uczniów i prowadzone są przez 5 nauczycieli wychowania fizycznego.

W klasie I podstawowym celem jest oswojenie uczniów ze środowiskiem wodnym (chowanie głowy, otwieranie oczu, nauka wydechu do wody, leżenie na wodzie, poślizgi i ruchy lokomocyjne NN na piersiach i na grzbiecie).

W klasie drugiej dzieci uczą się pracy RR w kraulu na grzbiecie i na piersiach, doskonalą pracę NN i koordynację z oddychaniem.

W klasie III doskonalą oba style, uczą się stylu klasycznego i skoku „na główkę”.

Oczywiście założenia te są modyfikowane w zależności od poziomu grupy, indywidualnych umiejętności ćwiczących, wśród których nie brakuje „perełek”. Zasadna jest więc indywidualizacja zajęć. Sprzyja temu fakt, iż na basenie są dwie niecki: z wodą płytką i głęboką. Uczniowie chętnie biorą udział w lekcjach. Wpływ na to ma przyjazna atmosfera, duża ilość zabaw (szczególnie w początkowym etapie) i wykorzystywanie sporej ilości przyborów urozmaicających zajęcia.