Lekcja gimnastyki

Lekcja wychowania fizycznego z gimnastyki.

Obszar nr 1

Opisana niżej lekcja została przeprowadzona 3.12.2013 r. w grupie dziewcząt z klasy 5 c.

Na zajęciach doskonalono przewroty w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego i przewroty w tył do rozkroku podpartego. Zadaniem uczennic było łączenie tych dwóch elementów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na technikę, precyzję, estetykę i wykończenie ruchu.

W drugiej połowie część głównej lekcji dziewczęta wykonywały dostosowane do swoich możliwości figury gimnastyczne w dwójkach według ilustracji z kart ćwiczeń. Zadania te pozwoliły kształtować koordynację ruchową, zwinność i gibkość.

Celem lekcji było także wykazanie się dokładnością i aktywnością w wykonywaniu zadań oraz kreatywnością we współpracy z partnerem. Uczennice po poznaniu celów lekcji wykonały rozgrzewkę bieżną, kształtującą i specjalistyczną – ćwiczenia, które przygotowywały je do wysiłku i wykonywania zadań lekcji. Następnie dobrały się w dwójki i pobrały po 1 materacu na parę. Po rozłożeniu materacy na sali, nastąpił pokaz doskonalonych przewrotów z zaznaczaniem elementów szczególnie ważnych i podlegających ocenie. Uczennice przystąpiły do ćwiczeń na materacach, zaczynając od kołysek i ćwiczenia pozycji wyjściowych i końcowych. W trakcie ćwiczenia przewrotów łączonych w przód i w tył nastąpiło indywidualne, kształtujące ocenianie przez nauczyciela każdej uczennicy, co pozwoliło wyeliminować drobne błędy i uzyskać poprawność wykonania ćwiczenia. Uczennice otrzymały również w tej części lekcji oceny w skali stopniowej.

Następnie każdej parze zostały rozdane karty ćwiczeń z ilustracjami figur gimnastycznych podzielonych na trzy grupy ze względu na stopień trudności. Dziewczęta miały wybrać i wyćwiczyć po dwie figury w parach i wybrać jedną do pokazu końcowego. W tej części uczennice mogły wykazać się pomysłowością oraz samodzielnością pracy, dobierając według uznania i własnych możliwości ćwiczenia. Współpraca w dwójkach dostarczyła im wielu pozytywnych emocji.

Dziewczęta z dużym zaangażowaniem pracowały na całej lekcji, starały się jak najlepiej wykonywać elementy gimnastyczne, zadbały o grację ruchów i o dobrą współpracę. Na koniec zaprezentowały wybrane przez siebie figury gimnastyczne. W części końcowej wykonały ćwiczenia rozciągające, omówiono i podsumowano zajęcia.

Lekcję prowadziła nauczycielka wychowania fizycznego p. Katarzyna Chowaniec.

Scenariusz lekcji - pobierz