SZKOŁA WSPÓŁPRACY - DEBATY

W ramach realizowanego przez naszą szkolną społeczność projektu „Szkoła Współpracy” rodzice, nauczyciele i uczniowie organizują odrębne debaty na wspólny temat „Współpraca w naszej szkole”.

Samorząd uczniowski zorganizował debatę 5 marca, Rada Pedagogiczna 7 marca.

Rada Rodziców zaprasza Rodziców na debatę, która odbędzie się 12 marca o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.

Serdecznie w imieniu Prezydium Rady Rodziców zapraszamy!

Przypominamy, że w efekcie zrealizowanych działań chcemy opracować i wdrożyć programy współpracy przy wspólnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców. Zależy nam bowiem na budowaniu szkoły nowoczesnej, demokratycznej będącej źródłem sukcesów i satysfakcji dla szkolnej społeczności.