Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców - pobierz (PDF)

Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2019/2020

 

Maciej Mazur - przewodniczący

Jakub Osika - z-ca przewodniczącego

Ilona Czwerenko - z-ca przewodniczącego

Elżbieta Dziok - Nowak - sekretarz

Michał Jadczyszyn - skarbnik.

 

Ogłoszenie Rady Rodziców z dn. 23.09.2019 r.

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł od jednego dziecka. W rodzinach wielodzietnych składka na jedno dziecko wynosi odpowiednio mniej, tj. przy dwójce dzieci po 15 zł, przy trójce po 10 zł - wpłacane w każdej klasie u każdego dziecka odpowiednią kwotę.

Wpłaty należy dokonać u skarbnika klasowego który zbiorczo wpłaca na konto Rady Rodziców (można wpłacać kilka razy w roku po uzbieraniu np. kilku składek)

89 8642 0002 2001 0067 5699 0001 z dopiskiem nazwy klasy.

30 % składki z klasy wraca z powrotem do klasy w formie dofinansowania różnych działań klasowych.

Niewykorzystane środki w danym roku przechodzą na rok następny szkolny.

W imieniu Rady Rodziców: Maciej Mazur – przewodniczący