Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców - pobierz (PDF)

Konto bankowe 89 8642 0002 2001 0067 5699 0001

Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2017/2018

  1. Michał Jadczyszyn - przewodniczący
  2. Jakub Osika - z-ca przewodniczącego
  3. Marzena Niemczyk - z-ca przewodniczącego oddz. gimn
  4. Piotr Kowalik - z-ca przewodniczącego oddz. gimn
  5. Elżbieta Dziok - Nowak - sekretarz
  6. Izabela Matuszewska - skarbnik
  7. Maciej Mazur - członek
  8. Ilona Czwerenko - członek

Ogłoszenie Rady Rodziców z dn. 22.05.2018 r.

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł od jednego dziecka. W rodzinach wielodzietnych składka na jedno dziecko wynosi odpowiednio mniej, tj. przy dwójce dzieci po 15 zł, przy trójce po 10 zł.

Wpłaty należy dokonać u skarbnika klasowego lub na konto Rady Rodziców: 89 8642 0002 2001 0067 5699 0001 z dopiskiem, imię i nazwisko dziecka, klasa.

30 % składki z klasy wraca z powrotem do klasy w formie dofinansowania różnych działań klasowych.

Niewykorzystane środki w danym roku przechodzą na rok następny szkolny.

W imieniu Rady Rodziców: Michał Jadczyszyn - przewodniczący