Szkolne procedury

 

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniów oraz metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją.

Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku.

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1