Szkoła Współpracy

29 maja 2014 r. w Rzeszowie odbyły się 2. zajęcia warsztatowe w ramach realizowanego przez nasze szkolne środowisko projektu „Szkoła Współpracy”. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Małgorzata Chrobak i Lidia Mackiewicz-Adamska, przedstawiciel Rady Rodziców p. Jakub Osika, oraz przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Daria Wojtowicz i Karina Dymnicka.

Podczas spotkania przedstawiliśmy sprawozdanie ze zrealizowanych działań między warsztatami, a w naszej szkole były to prace na patio. Nasz szkolny program współpracy wszystkich stanów szkoły: rodziców, uczniów i nauczycieli, poza innymi działaniami, zakłada urządzenie na nowo zniszczonego przez czas patio, tak, by służył wszystkim uczniom do bezpiecznego odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.

W drugiej części majowego spotkania w Rzeszowie opracowaliśmy wstępnie zarys programu współpracy na lata 2014/2015 i 2015/2016. W obszarach dydaktyki, wychowania, przestrzeń szkoły. Określono zasady współpracy między rodzicami, uczniami i nauczycielami.

Planowane w programie działania będą poddane konsultacjom wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Całą społeczność naszej szkoły - Uczniów, Rodziców i Nauczycieli - zachęcamy do zapoznania się z treścią naszego programu, przedstawienia swoich opinii, a potem włączenia się do realizacji.