Szeryf Praw Dziecka i Przyjaciel Praw Dziecka w naszej szkole

Piknik szkolny, który co roku odbywa się w naszej szkole z w ramach obchodów Święta Patrona i Szkoły był okazją do uhonorowania Rodziców naszych uczniów Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka oraz dyplomami Przyjaciela Praw Dziecka.

Jako szkoła – członek Klubu Szkół UNICEF realizujemy szereg projektów i programów, w tym między innymi program Szkoła z Prawami Dziecka.

Od marca 2014 roku realizujemy również projekt Szkoła Współpracy. Jak wiadomo, w ramach tego projektu podjęliśmy decyzje o przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych na szkolnym patio, które od 3 lat było zamknięte z powodu wielu zniszczeń grożącym niebezpieczeństwem dla naszych uczniów. Samorząd Uczniowski wnioskował coraz częściej o otwarcie patio w czasie przerw międzylekcyjnych. Nie było to możliwe, gdyż upływ czasu dla betonowego patio nie był łaskawy, a wielu uczniów po przerwie spędzonej na patio miało otarcia na kolanach.

Rodzice i Dyrekcja szkoły podjęli decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych. Dzięki niezwykłej kreatywności i przedsiębiorczości Rodziców naszych uczniów 2 maja rozpoczęto prace na patio. Do tej pory prace trwały również w kolejną sobotę. Wstępnie zaplanowano prace na 14 czerwca. O dokładnym terminie prac powiadomimy wszystkich na stronie internetowej szkoły i tablicach ogłoszeń. Wszystkich, którzy chcą pomóc i sprawić, aby nasi uczniowie w czasie przerw mogli bawić się na świeżym powietrzu zachęcamy do pomocy, za co z góry dziękujemy.

W sobotę, 7 czerwca uhonorowaliśmy Tych Rodziców, którzy już nam pomogli i wciąż są chętni do pomocy.

Tytuł Szeryfa i Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka otrzymali:

1. P. Michał Jadczyszyn

2. P. Jakub Osika

3. P. Piotr Kaleniecki

4. P. Izabela Matuszewska

5. P. Sylwia Mataczyńska

6. P. Robert Płaziak

Tytuł Przyjaciela Praw Dziecka w naszej szkole otrzymali:

1. P. Roland Pudło

2. P. Janusz Sobota

3. P. Przemysław Zając

Bardzo serdecznie gratulujemy Rodzicom i dziękujemy Im za ogromne wsparcie i zaangażowanie w sprawy naszej szkoły oraz troskę o zaspokojenie potrzeby bezpiecznego pobytu i wypoczynku podczas przerw uczniów w naszej szkole.