Osiągnięcia szkoły w latach 1991 - 2004

Średnie wyniki badania kompetencji uczniów

2003/04 wynik ze sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej wyniósł 25.3 punktu i był wyższy od średniej gminy.

2002/03 wynik ze sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej wyniósł 30,76 punktów.

2001/02 wynik ze sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej wyniósł 30,74 punkty i był wyższy od średniego wyniku dla gminy (30,05 p.), powiatu (29,42 p.) i województwa (29,63 p.).

1998/99 - BKU - 63,35 punktów (max.-80,00 p.).

1997/98 - klasa VIII j. polski - 25,588, matematyka 31,561. (Gmina - j. polski - 21,900, matematyka - 26,044, woj. krośnieńskie - j. polski - 21,006, matematyka - 24,586).

 


Osiągnięcia szkoły

W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie Rafał Owarzany i Kamil Kot zostali laureatami interdyscyplinarnego konkursu matematyczno - przyrodniczego.

W 2003 roku Anna Myszkal została laureatką konkursu matematyczno - przyrodniczego.

W latach 2000 - 2002 w Woj. Konkursie Matematyczno - Przyrodniczym 1 uczeń został laureatem, a w Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym 1 uczeń został finalistą.

W latach 1991-2000 w konkursach przedmiotowych 33 uczniów zostało laureatami:

fizyka - 7, historia - 13, j. polski - 3, geografia - 2, j. angielski - 3, j. francuski - 1, chemia - 1, matematyka - 1, historia sztuki - 1, plastyka - 1.

W konkursach tych finalistami zostało 39 uczniów:

11 - fizyka, 12 - geografia, 4 - j. angielski, 4 - j. polski, 2 - matematyka, 1 - historia, 1 - biologia, 1 - j. niemiecki, 2 - plastyka, 1 - technika.

Osiągnięcia sportowe

Klasyfikacja wojewódzka szkół - II miejsce w 2004 r.

Klasyfikacja wojewódzka szkół - IV miejsce w latach 2001, 2002 i 2003.

Unihokej: I miejsce w zawodach wojewódzkich w latach 2000, 2002, 2003 r. i w 2004 r., natomiast w 1999 r. - II miejsce, a w 2001 r. - III miejsce.

"Błękitna Sztafeta": I miejsce w 2002 r., II miejsce w 2000 r.

"Baw się razem z nami": I miejsce w konkursie w 2002 r., II miejsce w 2002 r. i IV miejsce w 2004 r.

I miejsce w piłce ręcznej chłopców1998 r., III miejsce w 2000 r. i 2004 r.

I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców w 1998 r., II miejsce w 2000 r., III miejsce dziewcząt w 2000 r. i 2004 r.

I miejsce w short-tracku dziewcząt w 1999 r.

II miejsce w "Złotym krążku" w 2002 r.

III miejsce w 1999 r. i IV miejsce 1998 r. w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci w łyżwiarstwie szybkim.

Inne sukcesy...

W roku szkolnym 2003/2004 uczeń Kornel Komenda zajął 3 miejsce w konkursie informatycznym o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2.

W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Alfik Matematyczny 2001" 2 uczniów zajęło I miejsce w województwie, a w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2002" 1 uczeń zdobył I miejsce w kraju w kategorii "Maluch 2", 2 uczniów III miejsce w województwie w kategorii "Maluch 1", 1 uczeń w kategorii "Beniamin 1". 

W roku szkolnym 2001/2002 w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Talent" uczniowie zdobyli III i X miejsce.

W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Ja i XXI wiek" uczniowie zajęli I miejsce. W międzygminnym konkursie "Nasz region w podaniach i legendach" sukcesem uczniów było uzyskanie tytułów laureatów i finalistów.

W roku szkolnym 2000/2001 czterech uczniów zostało wyróżnionych w konkursie matematycznym "Talent", a 7 uczniów w konkursie "Alfik matematyczny". W Europejskim Konkursie Matematycznym "Kangur 2001" 3 uczniów uzyskało wysokie lokaty i nagrody książkowe.

W 2001 r. udział w ogólnopolskim Finale Konkursu Ekologicznego "Multipyt" w Poznaniu i zdobycie licznych nagród, między innymi skaner oraz zajęcie zespołowo 10 miejsca w Polsce w kategorii szkół podstawowych.

W 2000 r. udział w ogólnopolskim konkursie humanistycznym "Omnibus" oraz Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur Europejski" i zdobycie wysokich lokat.

W 1998 r. nasza szkoła znalazła się wśród 100 najlepszych szkół podstawowych w Polsce (83 lokata).

W 1998 r. II miejsce w konkursie komputerowym (międzyszkolnym).

W roku szkolnym 94/95 wyróżnienie w wojewódzkim konkursie recytatorskim.

W roku szkolnym 91/92 udział 1 uczennicy w przeglądzie centralnym z plastyki.