Sukces sanockich szkół podstawowych.


W dniach 5 - 6 czerwca 2009 r we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja „Kreatywne podejście do wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji szkolnej” zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, której towarzyszyła ceremonia wręczania nagród w konkursach programów Comenius i eTwinning, w których laureatami zostali nauczyciele dwóch sanockich szkół – Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.

W SP nr 1 realizowany jest program eTwinning, polegający na współpracy z bliźniaczą szkołą w Waterford w Irlandii za pośrednictwem elektronicznych mediów. Projekt o nazwie „Folklore” miał na celu poznanie tradycji charakterystycznych dla krajów partnerskich, do realizacji projektu wybrano polskie zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi, narodowymi tańcami i regionalnymi legendami. Uczniowie SP 1 zamieścili na stronie internetowej instrukcje malowania pisanek i wykonywania palmy z bibułkowych kwiatów, zaś ich rówieśnicy z Waterford korzystając z opisu tworzyli wielkanocne kraszanki.
Szkoły zamieściły w Internecie treści regionalnych legend. Polska legenda została uprzednio przetłumaczona na język angielski. Zadaniem polskich partnerów było przeczytanie irlandzkiej legendy w oryginale, przetłumaczenie jej na język polski i wykonanie ilustracji dotyczących jej treści z wykorzystaniem dowolnej techniki graficznej.


W czasie realizacji projektu uczniowie partnerskich szkół wymienili listy e-mail. Nawiązali przyjaźnie z koleżankami i kolegami z Waterford. Doskonalili tym samym umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Zagadnienia realizowane w trakcie projektu korelowały z realizacją programu nauczania w zakresie: języka angielskiego, muzyki, plastyki, edukacji regionalnej, historii, geografii oraz informatyki.

Uczniowie z Waterford dzięki projektowi poznali tradycje związane z najważniejszymi w polskiej tradycji świętami – Wielkanocą. Malowanie pisanek było dla nich nowym doświadczeniem i ogromną zabawą, co widać na zdjęciach i w relacjach irlandzkiego koordynatora projektu.

Projekt zyskał uznanie ogólnopolskiego jury i uzyskał wysokie III miejsce, oraz Krajową Odznakę Jakości przyznawaną przez Narodowe Biuro eTwinningu.
Koordynatorem projektu był pan Wojciech Stawarczyk, z którym współpracowały panie Halina Olender i Agnieszka Stawarczyk.


SP nr 3 realizuje natomiast program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół pn. „Uczenie się przez całe życie”. Wszelkie działania szkół partnerskich z Polski, Finlandii, Anglii i Włoch uczestniczących w tym projekcie prezentowane są na funkcjonującej stronie internetowej www.sp3.comenius.prox.pl. I to właśnie strona internetowa projektu koordynowanego przez Panią Dyrektor Irenę Bojarską we współpracy z Panem Marianem Drozdem i innymi nauczycielami ze szkoły uzyskała uznanie komisji konkursowej i uplasowała się na II miejscu w kraju w konkursie na najciekawsze strony www dokumentujące europejską współpracę w obszarze edukacji „Comenius w Internecie”. Jest to konkurs, dzięki któremu jury wyłania najbardziej innowacyjne realizacje pomysłów swoich beneficjentów.
Funkcjonująca od 1 stycznia 2009 roku w języku polskim i angielskim strona zawiera prezentacje poszczególnych szkół partnerskich uczestniczących w projekcie - Kontulan Ala – Asteen w Helsinkach (Finlandia), Primaria Ugofoscolo San Gaetano w Montebelluna (Włochy), Two Moor Primary School Tiverton Wielka Brytania) i Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku ( Polska). Strona na bieżąco wzbogacana jest o newsy zawierające informacje o ciekawych wydarzeniach z życia szkół. Szczegółowo przedstawiony jest sam projekt, jego cele, metody, przewidywane efekty oraz harmonogram działań w poszczególnych latach realizacji. Ponadto w dziale „Publikacje” i „Nasze prace” umieszczane są ciekawe prezentacje wskazujące na stosowanie aktywnych metod nauczania w procesie dydaktyczno – wychowawczym w poszczególnych szkołach mających na celu motywowanie uczniów do aktywności i twórczej pracy. Prezentacje obejmują działania szkół w różnych dziedzinach aktywności. W celu szczegółowego zapoznania się z funkcjonowaniem nagrodzonej strony zapraszamy do odwiedzenia jej.