eTwinning 2008/2009

Już drugi rok uczniowie naszej szkoły w ramach europejskiego programu eTwinning współpracują ze szkołą w Irlandii. Doskonalą umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim poznając równocześnie kulturę i zwyczaje irlandzkie. W czasie realizacji pierwszego projektu "Sing together" nauczyli się śpiewania piosenki irlandzkkiej, poznali historię miasta Waterford, pisali listy w języku angielskim do kolegów w Irlandii. Nauczyli Irlandczyków śpiewania polskiej piosenkki dziecięcej "Jesteśmy jagódki". W czasie kontaktu on-line w programie "Skype" zaśpiewali piosenkę irlandzką oraz polską.


W bieżącym roku szkolnym realizowany jest już drugi projekt o roboczej nazwie - "Folklor". Założeniem obecnego projektu jest poznanie tradycji kulturowych partnerów. Uczniowie SP 1 w Sanoku mają zamiar nauczyć kolegów w Irlandii sposobów wykonania tradycyjnych pisanek oraz palmy wielkanocnej. W kolejnym etapie przedstawią legendę sanocką o "Cudownej wodzie z Sanoka". Uczniowie z Irlandii na podstawie legendy wykonają prace graficzne lub przedstawienie, w którym wykorzystają motywy zawarte w legendzie. Wykonają również zadania przesłane nam przez szkołę w Waterford.