Inauguracja Roku Szkolnego

Dnia 12 września 2015 r. uczniowie, rodzice, katecheci, nauczyciele, dyrekcja SP nr 1 w Sanoku, zainaugurowali nowy rok szkolny w Międzyszkolnym Zespole Nauczania Języka Ukraińskiego, Kultury, Religii Grekokatolickiej i Prawosławnej.

Po nabożeństwie i wspólnej modlitwie w Świątyni Prawosławnej w Sanoku przeszliśmy do siedziby Związku Ukraińców w Polsce, gdzie mieści się siedziba Zespołu. Tam omówiliśmy wszystkie nasze organizacyjne sprawy i po wzajemnych życzeniach zdrowego, radosnego, spokojnego i ciekawego roku szkolnego udaliśmy się do domów. Życzenia owocnego roku szkolnego wszystkim uczniom, nauczycielom, katechetom i rodzicom, złożyła dyrektor szkoły i zespołu Lidia Mackiewicz - Adamska.