Warunki ubezpieczenia

Informacja o warunkach ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w firmie InterRisk.

Przypominamy, że ubezpieczenie dziecka jest całkowicie dobrowolne.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - pobierz

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego - pobierz

 

 

Szczegółowe informacje są dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły.