Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego,

Religii Prawosławnej i Religii Grekokatolickiej.

 

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. Bronisława Prugara - Ketlinga funkcjonuje od 1996 r.  Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego, Religii Prawosławnej i Religii Grekokatolickiej.

 

Uczniami zespołu są dzieci i młodzież z Sanoka i powiatu sanockiego, którzy dzięki uczestnictwu w zajęciach, uroczystościach  i imprezach  organizowanych przez nauczycieli wspólnie ze Związkiem  Ukraińców w Polsce mają możliwość podtrzymania poczucia własnej tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.


 

Kadra:

mgr Marianna Jara - język ukraiński

ks. Jan Antonowicz - religia prawosławna

ks. Roman Kiłyk - religia grekokatolicka