Czerwony Kapturek

W dniu 12 marca uczniowie klas 4a oraz 5c wystawili sztukę teatralną "Czerwony Kapturek".

Klasa 4a przedstawiła polską wersję tej bajki, natomiast uczniowie 5c zaprezentowali wersję angielską. Oba występy były częścią realizowanego w ramach międzynarodowej współpracy projektu eTwinning "Whole world reads the same stories".

Scenografię do przedstawienia przygotowała pani A. Stawarczyk wraz z klasą 5c. Bajkę na wersję angielską przetłumaczyła pani M. Bednarczyk, scenariusz opracował pan W. Stawarczyk.

Dla uczniów udział w przedstawieniu był nowym doświadczeniem pozwalającym na sprawdzenie zarówno ich umiejętnosci scenicznych jak i praktycznej znajomości języka angielskiego.

Całość występu została utrwalona kamerą video przez pana A. Jezierskiego.

Film z przedstawienia klasy 4 a

Film z przedstawienia klasy 5 c