Ogłoszenie - 2. listopada 2017 r.

Dyrektor Szkoły uprzejmie informuje, że zgodnie z Planem Pracy Szkoły 2. listopada 2017r. jest dniem wolnym od nauki szkolnej.

Szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom w świetlicy szkolnej: dla uczniów uczęszczających na co dzień do świetlicy w godzinach od 6.30 do 16.30, pozostałym uczniom w godzinach trwania zajęć lekcyjnych wynikających z podziału godzin.

W tym dniu stołówka szkolna jest czynna w godzinach od. 11.30 do 14.30.