Pasowanie na Ucznia

Dnia 17 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość PASOWANIA NA UCZNIA, której celem było włączenie pierwszoklasistów rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej.

Dzieci, rodziców i zaproszonych gości powitali uczniowie klasy czwartej. Pierwszoklasiści w odświętnych strojach i granatowych biretach na głowach, zaprezentowali program artystyczny złożony z wierszy i piosenek. Gromkie brawa publiczności były dowodem na to, że uczniowie przygotowali się na szóstkę.

Następnie w podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor Lidia Mackiewicz-Adamska dokonała symbolicznego pasowania każdego ucznia. Później przedstawiciele samorządu szkolnego wręczyli młodszym kolegom zakładki do książek.

Na zakończenie każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom, który sprawił im ogromną radość. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo pozostanie wszystkim w pamięci.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: Beata Dańczyszyn, Beata Królicka, Zofia Kulpińska i Maria Mielecka