Ogłoszenie - zebrania

Dyrekcja Szkoły uprzejmie informuje, ze w dniach 14.,15.,16. listopada 2017. odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami uczniów.

Dnia 14.11. 2017. odbędą się zebrania wychowawców klas 1-3 i oddziału przedszkolnego:

Klasy pierwsze i oddział przedszkolny - godz.17.00

Klasy drugie – godz. 17.30.

Klasy trzecie – godz. 18.00

Dnia 15.11.2017. odbędą się zebrania wychowawców klas 4 – 7:

Klasy czwarte – godz.16.30

Klasy piąte – godz.17.00

Klasy szóste – godz. 17.30

Klasy siódme – godz.18.00

Dnia 16.11.2017. odbędą się zebrania wychowawców klas gimnazjalnych:

Klasy drugie – godz.17.00

Klasy trzecie –godz.17.30

Do dyspozycji Rodziców/Opiekunów pozostają pedagog, psycholog, dyrekcja szkoły, specjaliści i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Na prośbę Rady Rodziców informujemy, że składka na Radę Rodziców w tym roku wynosi 30 zł. Można ją uiszczać w trzech ratach po 10 zł u skarbnika klasowego Rady Rodziców.