Święto Odzyskania Niepodległości

9.11.2017 r. - jak co roku - społeczność naszej szkoły spotkała się na uroczystej wieczornicy z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Lidia Mackiewicz – Adamska kierując piękne słowa o Ojczyźnie do wszystkich zgromadzonych.

Następnie powitała licznie zgromadzonych gości: ks. Feliksa Kwaśnego Honorowego Obywatela Sanoka, wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka panią Agnieszkę Kornecką – Mitadis i pana Romana Babiaka, radnego Jakuba Osikę, pana Mieczysław Brekiera - prezesa Koła Związku Sybiraków w Sanoku i pana Aleksandra Romana, dyrektorów sanockich szkół, uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych wraz z nauczycielami oraz wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

W programie Wieczornicy znalazły się pieśni patriotyczne występ zespołu tanecznego oraz wiersze w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Program uświetniły występy uczniów z sanockich szkół uczestniczących w wieczornicy. Przepiękny występ uczniów wzruszał oraz jednoczył we wspólnym przeżywaniu rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zachęcał do wspólnego śpiewania polskich pieśni i piosenek patriotycznych.

Na zakończenie głos zabrał pan Mieczysław Brekier, który skierował piękne słowa o patriotyzmie do występujących artystów i wszystkich zgromadzonych na uroczystości.

Koordynatorem uroczystości, jak co roku, była p. Mirosława Dec.

10. listopada uroczystych akademiach z okazji Odzyskania Niepodległości uczestniczyli uczniowie klas 0 – III i IV – VII.

Ponadto uczniowie klas siódmych 9 listopada wzięli udział w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów klas gimnazjalnych