XVIII. Mikołajkowy Turniej Rodzinny

Fotorelacja znajduje się na stronie Stowarzyszenia.

2 grudnia odbył się kolejny XVIII. Turniej Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku. Był to turniej Mikołajkowy a rywalizowali w nim uczniowie z klas 0 – III – łącznie 33. zespoły.

Turniej prowadził pan Roman Lechoszest - prezes Stowarzyszenia, który był jednocześnie głównym sędzią zawodów, wspomagany przez Magdę Ćwikłę, Katarzynę Chowaniec, Wiesława Ucznia, Wacława Kiktę i Dariusza Fineczko. Punktację prowadziły panie Anna Kusior i Dorota Pawlik.

Imprezę rozpoczęła pan prezes Stowarzyszenia, który powitał wszystkich uczestników i życzyła wspaniałej zabawy.

Podobnie jak w poprzednich turniejach w konkurencjach startowały dwuosobowe zespoły (rodzic i dziecko). Po rozdaniu numerów startowych, przeprowadzona została tradycyjna rozgrzewka, którą poprowadziła pani Katarzyna Chowaniec. Po rozgrzewce odbyła się pierwsza konkurencja – tor przeszkód z piłkami. Druga konkurencja to „celniej i szybciej” z wykorzystaniem z piłek i bramek. Konkurencja trzecia to „skarbonka”, a w czwartej konkurencji trzeba było wykazać się umiejętnościami toczenia i przenoszeniem różnych piłek.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji wyniki przedstawiają się następująco:

Klasy 0

I miejsce – Martynka Posadzka,

II miejsce – Wiktor Król,

Klasy I

I miejsce – Szymon Sowa,

II miejsce – Piotr Moskała i Paweł Ruebenbauer,

III miejsce – Alicja Kukla,

Klasy II

I miejsce – Maksymilian Rajchel,

Klasy III

I miejsce – Kamila Wolan,

II miejsce – Julia Krzanowska,

III miejsce – Nataniel Pietrus.

Na zakończenie turnieju głos zabrała pani dyrektor Lidia Mackiewicz - Adamska, która podziękowała za organizację udanej sobotniej imprezy.

Wszyscy uczestniczący w zawodach otrzymali czekoladę od Św. Mikołaja, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe.

Fundatorami nagród byli:

  • Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku,
  • pani Mirosława Dec.

Turniej przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego, wiceprezes Stowarzyszenia Małgorzata Stepek i sekretarz Stowarzyszenia Henryka Komenda.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania bardzo dziękujemy.