3 d w MDK

21 lutego uczniowie klasy 3d udali się do Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie uczestniczyli w zajęciach plastycznych prowadzonych przez p. Katarzynę Długosz – Dusznik.

Pani instruktorka przybliżyła dzieciom pojęcia związane z jedną z dyscyplin sztuk plastycznych - rzeźbiarstwem. Następnie stosując się do wskazówek pani instruktorki, przy pomocy prostych, drewnianych narzędzi dzieci wykonały płaskorzeźby z masy solnej.

Powstały piękne, pomysłowe ptaszki i figurki, które po wyschnięciu i pomalowaniu ozdobią klasopracownię. Twórczość plastyczna dostarczyła dzieciom wiele radości.

Opiekę nad uczniami sprawowały p. M. Kopczyk, p. A. Baszak.