Ogłoszenie - konsultacje indywidualne

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z Planem Pracy Szkoły, dnia 24.05.2018. w godzinach 17.00-18.00 odbędą się indywidualne konsultacje dla Rodziców.

Do Państwa dyspozycji będą wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagodzy szkolni, psycholog, nauczyciele wspomagający, dyrekcja szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Lidia Mackiewicz-Adamska