Powiatowy Konkurs Geograficzny

W 23 maja w naszej szkole odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu z Geografii "Odkrywamy Świat". Konkurs ten wpisany jest na listę Kuratora Oświaty to znaczy, że jego laureaci otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.

Wcześniejsze edycje tego konkursu przeznaczone były dla uczniów klas I gimnazjum, obecnie skierowany jest do młodzieży klas VII.

Ze względu na to, iż organizatorami konkursu są SP1 i SP3, uczestników powitały panie dyrektorki obu szkół: pani Lidia Mackiewicz - Adamska oraz pani Małgorzata Kielar.

33 uczniów z siedmiu szkół powiatu sanockiego przez 60 minut zmagało się z geograficznymi zadaniami o różnym stopniu trudności. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała przewodnicząca komisji pani Grażyna Fejkiel.

Za organizację konkursu i jego sprawny przebieg odpowiadały z kolei nauczycielki geografii - Małgorzata Jezior SP3 i Maria Burnat SP1.

Wyniki poznamy w następnym tygodniu, zostaną one przekazane do poszczególnych szkół. Tymczasem dziękujemy za udział!