Świeto Szkoły - klasy I - III

4 czerwca 2018 roku społeczność szkolna obchodziła Święto Szkoły i Patrona. Dzień rozpoczęła Msza św., a następnie odbyła się uroczysta akademia dla uczniów klas 0-3. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie klas starszych przybliżyli swoim młodszym koleżankom i kolegom postać patrona szkoły - gen. Bronisława Prugara – Ketlinga.

Towarzyszyła temu prezentacja multimedialna.

Następnie dzieci z klas 3 c,e,f oraz Kółka Teatralnego klas III zaprezentowały program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki, tańce i skecze.

Młodzi artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami. 

Do występu dzieci przygotowały panie: Alina Statkiewicz, Ewa Bochnowska, Ewa Żywot.

Dekorację wykonały panie: Beata Kunik, Alina Statkiewicz, Anna Lewandowska, Katarzyna Witkiewicz.