Inauguracja Roku Szkolnego

3 września to dzień, w którym cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystości inauguracji roku szkolnego.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała pani Dyrektor Lidia Mackiewicz - Adamska. Powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, życząc im dobrego roku pełnego sukcesów w pracy i w nauce.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców pan Jakub Osika i przedstawicielka biura poselskiego pan Piotra Uruskiego, która odczytała list od Pana Posła.

Po uroczystej inauguracji uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.