„Żołnierzom Września” Bykowce

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”.

Słowa Jana Pawła II oddają nastrój uroczystości patriotycznej „Żołnierzom Września” w Bykowcach.

Obchody odbyły się 10 września w 79 rocznicę potyczki wojsk polskich i niemieckich, w której bohaterską śmierć ponieśli żołnierze 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora pod dowództwem inż. leśnika ppor. rezerwy Mariana Zaremby.

To lekcja historii, która pokazuje nam prawdziwość zachowań i postaw patriotycznych. Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją w uroczystościach wzięli uczniowie naszej szkoły, ponieważ naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o poległych uczestnikach tych wydarzeń