Konkurs - "Drogi do niepodległej"

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie historyczno - plastycznym "Drogi do niepodległej”.

3248792 polska flaga 900 536Konkurs adresowany jest do uczniów klas IVSP-IIIG. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy – plakatu (format A-3) pokazującego polskie drogi do niepodległości, losy Polaków i ziem polskich w latach 1795-1918.

Technika wykonania jest dowolna, premiowana będzie kreatywność i wkład własnej pracy.

Podpisane plakaty należy składać do dnia 26.10.2018 u nauczycieli: A. Błońskiej, J.Leśniak, B.Kunik.

Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-IIIG.

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, wyróżnieni uczniowie dyplomy.