Mody i Muzyki - eTwinning

W piątek w auli szkolnej 21 września rozpoczęliśmy tegoroczną eTwinning przygodę pod tytułem Fashion&Music Shine All the Time!

Wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Grecji i Rumunii będziemy przedstawiać różne style Mody i Muzyki z lat ubiegłych, które miały duży wpływ na świat zarówno mody jak i muzyki z przeszłości aż do czasów obecnych.

Nasze pierwsze projektowe nagranie i jak zwykle barwne prace projektowe dotyczyły „Mody i Muzyki z lat 70, które przygotowały uczennice klasy 5c i 4a, które wzięły udział w swojej pierwszej prezentacji eTwinning!

CONGRATULATIONS GIRLS – YOU ARE AWESOME!!! Nasze pierwsze prace projektowe można oglądać na stronie projektu. https://twinspace.etwinning.net/71717/home