Opłata za obiady

Kierownik świetlicy informuje, że stawka dzienna za wyżywienie (I i II danie ) od dnia 01.09.2019 wynosi 5 zł.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi  100 zł.

Wpłaty można dokonać u kierownika świetlicy lub na konto szkoły:

32 8642 0002 2001 0067 0607 0004