Opłata za obiady w lutym

Kierownik świetlicy informuje, że opłata za obiady w lutym wynosi 45 zł.

Wpłaty można dokonać u kierownika świetlicy lub na konto szkoły:

32 8642 0002 2001 0067 0607 0004