Akcja charytatywna - Kartka Bożonarodzeniowa

Regulamin akcji charytatywnej – Kartka Bożonarodzeniowa

1. Każdy chętny wykonuje:

  • TRZY kartki bożonarodzeniowe - klasy IV – VI
  • SZEŚĆ kartek bożonarodzeniowych - klasy VII, VIII i gimnazjalne

2. Kartki nie muszą być różne, mogą mieć podobny wzór.

3. Kartki muszą być wykonane bardzo starannie tak, aby nadawały się do sprzedaży bądź przekazania potrzebującym.

4. Na kartkach nie należy umieszczać życzeń.

5. Do kartek należy dołączyć odpowiednią kopertę.

6. Przydatność kartek oceni komisja, składająca się z trzech nauczycieli i jednego przedstawiciela RSU.

7. Akcja charytatywna będzie uznana tylko pod warunkiem zatwierdzenia przydatności wszystkich trzech/sześciu kartek.

8. Kartki należy składać "w pakiecie" bezpośrednio u J. Warchoł-Żuchowskiej lub do pani M. Chrobak do dnia 17.XII.2018 r.