Ogłoszenie - zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

W dniach 23.01 i 24.01.2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

23.01.2019 r.

Kl. 1 - godz.17.30

Kl.2 - godz.17.30

Kl. 3 – godz. 17.00

24.01.2019 r.

Kl. 4 – godz. 17.00

Kl. 5 – godz. 17.00

Kl. 6 – godz. 17.30

Kl. 7 – godz. 17.30

Kl. 8 – godz. 17.00 (przed spotkaniem z wychowawcami odbędzie się zebranie w stołówce szkolnej)

Kl. 3G godz. 17.45 (przed spotkaniem z wychowawcami odbędzie się zebranie w stołówce szkolnej)

Do dyspozycji Rodziców pozostają nauczyciele przedmiotów, specjaliści, nauczyciele świetlicy, pedagodzy szkolni, dyrektorzy.

Prosimy o niezawodne przybycie.