Informacja dotycząca zapisów do świetlicy szkolnej!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 01.03.2019 r do 31.03.2019 r trwają zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/20.

Kartę zgłoszenia należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. Karta powinna być czytelnie i kompletnie wypełniona. Przypominamy, że kartę zapisu do świetlicy szkolnej należy wypełniać corocznie.

(Do świetlicy przyjmowane są dzieci, których rodzice /prawni opiekunowie pracują zawodowo).