Sukcesy naszych uczennic na konkursie o Mickiewiczu

O tym, że życie i twórczość Adama Mickiewicza nie mają dla nich tajemnic, udowodniła grupa uczniów naszej szkoły, która w czwartek 28 marca 2019r. reprezentowała SP1 podczas Ponadpowiatowego Konkursu Polonistycznego dla gimnazjalistów oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych „Znani Twórcy Literatury Polskiej”. W tym roku szkolnym temat konkursu brzmiał: Adam Mickiewicz – życie i twórczość. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego ZS3 w Sanoku. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 16 zespołów z gimnazjów i szkół podstawowych powiatów sanockiego i brzozowskiego. Z Sanoka rywalizowały drużyny ze szkół: SP 1, SP 3 oraz SP 9, nie zabrakło też reprezentacji ze szkół w Dydni, w Brzozowie, we Wzdowie i w Tarnawie Dolnej.

Trzyosobowe zespoły zostały rozdzielone, jeden uczeń w klasopracowni informatycznej rozwiązywał na czas test Moodle, drugi z drużyny test czytania ze zrozumieniem, zaś zadaniem trzeciej osoby było rozwiązanie testu multimedialnego inspirowanego życiem i twórczością Adama Mickiewicza. Zadania wcale nie były łatwe! Punkty zliczano zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Jest nam niezmierni miło przekazać, że w kategorii Test multimedialny I miejsce zajęła uczennica klasy 8a - Oliwia Bednarska, zaś II miejsce przypadło Natalii Cyran z klasy 3dG.

Patrycja Wolanin z klasy 3a G zajęła z kolei II miejsce w kategorii Test czytanie ze zrozumieniem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dwunastu uczestnikom konkursu, a zwłaszcza zwycięzcom. Tym bardziej, że konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły, gwarantując tym samym dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły średniej.