Komunikat dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

W dniu dzisiejszym, tj.8.04.2019. rozpoczął się strajk nauczycieli. Szczegółowe informacje podawane są na bieżąco poprzez e-dziennik.

Do odwołania zawieszone są zajęcia dydaktyczne. Zapewniamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich uczniów w godzinach wynikających z planu lekcji, a dla uczniów uczęszczających do świetlicy w godzinach od 6.30 do 17.00

Stołówka czynna jest w godzinach od 11.20 do 15.00.

W środę, 10.04.2019. o godz. 9.00, zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , rozpocznie się egzamin gimnazjalisty. Egzaminy odbędą się w dniach 10.04.;11.04.;12.04.

W czasie trwania egzaminów gimnazjalisty (10.04.-12.04.) i egzaminów ósmoklasisty

(15.04.-17.04.) zajęcia dydaktyczne nie odbędą się. Zgodnie z planem pracy szkoły są to dni wolne od nauki.

Dla uczniów potrzebujących opieki zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze, tak, jak w latach poprzednich.

Z poważaniem

Lidia Mackiewicz-Adamska