Ogłoszenie

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

W poniedziałek, 15.04.2019. o godz. 9.00, zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Egzaminy odbędą się w dniach 15.04.; 16.04.; 17.04.2019 r.

W czasie trwania egzaminów ósmoklasisty (15.04.-17.04.) zajęcia dydaktyczne nie odbędą się. Zgodnie z planem pracy szkoły są to dni wolne od nauki.

Dla uczniów potrzebujących opieki zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze, tak, jak w latach poprzednich.

Stołówka czynna jest w godzinach od 11.20 do 15.00.

Z poważaniem

Lidia Mackiewicz-Adamska