Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły uprzejmie informuje, że, zgodnie z planem pracy szkoły, dzień 2. maja 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla uczniów potrzebujących opieki zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze:

  1. dla uczniów zapisanych i uczęszczających do świetlicy- w godzinach pracy świetlicy,
  2. dla uczniów nieobjętych na co dzień opieką świetlicy szkolnej - w godzinach lekcyjnych według planu lekcji na czwartek.

Konieczność zapewnienia opieki uczniom, z określeniem czasu opieki, rodzice powinni zgłosić u wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2019.

Dnia 2. maja 2019. stołówka będzie nieczynna.