Ekologiczne przedstawienie teatralne

Każdego roku Ziemia z powodu niszczącego działania człowieka oraz rozwoju przemysłu traci  ponad sto różnych gatunków roślin i zwierząt. Mnóstwo gatunków zagrożonych jest całkowitym wyginięciem!  Coraz więcej osób dostrzega niebezpieczeństwo, jakie sami stworzyliśmy dla siebie i naszej Ziemi,  coraz więcej też pragnie chronić ojczystą przyrodę.

Z tego właśnie powodu także i członkowie szkolnego kółka teatralnego postanowili poprzez swoją działalność artystyczną przyczynić się do zwiększenia ekologicznej świadomości uczniów naszej szkoły.

Przedstawiony dwukrotnie (przed południem dla klas I- III oraz w godzinach popołudniowych dla rodziców)  w szkolnej auli  dn. 11 czerwca spektakl teatralny  „ Żyją tak, jakby niczego nie rozumieli….” to swoistego rodzaju S.O.S dla Ziemi,  wołanie o ratunek dla naszej planety -Matki.

Oglądając  ten wymowny w treści, pełen różnorodnych środków przekazu  teatr, widzowie mogą dojść do jedynego wniosku, że „Człowiek niszcząc świat przyrody niszczy jednocześnie samego siebie”.

Spektakl oraz scenografia i  odgrywające główne role – lalki teatralne-  Zwierzęta zostały zaprojektowane i wykonane przez członków szkolnego kółka teatralnego  pod kierunkiem p. Aliny Statkiewicz.

Serdecznie dziękujemy p. Piotrowi  Gładysiewiczowi   oraz Hubertowi  z klasy siódmej  za pomoc w nagłośnieniu imprezy.

Spektakl zostanie jeszcze raz wystawiony w szkolnej auli dn. 13 czerwca dla uczniów klas III- IV, na co  serdecznie zapraszamy!!!