Uroczyste zakończenie roku szkolnego

19 czerwca społeczność szkolna spotkała się na uroczystości kończącej rok szkolny.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewani hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Lidia Mackiewicz – Adamska, która przedstawiła osiągnięcia uczniów w roku szkolny 2018/2019 oraz pogratulowała wszystkim osiągnięć, szczególnie uczniom kończącym szkołę – ósmoklasistom i gimnazjalistom.

Następnie Sekretarz Miasta pan Bogdan Struś pogratulował uczniom i nauczycielom osiągnięć oraz wręczył nagrody.

Na zakończenie w imieniu Rady Rodziców pan Jakub Osika podziękował za pracę wszystkim pracownikom szkoły.

Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie z swoimi wychowawcami.